Wat betekent de Brexit voor IT-professionals?

Meer dan twee jaar na het Britse Brexit-referendum, gaat het nu toch echt gebeuren. Op 31 januari stapt Groot-Brittannië uit de Europese Unie. In dit blog laat ik zien dat dat voor Nederlandse IT-professionals positief kan uitpakken.

Laat me beginnen bij het Brexit-proces zelf. Alhoewel de Brexit op 31 januari een feit is, verandert er voorlopig weinig voor burgers en bedrijven. Groot-Brittannië en de EU nemen namelijk tot 31 december 2020 de tijd om afspraken te maken over hun relatie ná de scheiding. Als beide partijen willen, kan dit zelfs worden opgerekt tot eind 2022. In deze overgangsfase blijven in Groot-Brittannië alle EU-wetten van kracht. Mochten de partijen er niet uit komen, dan kan het alsnog tot een no-deal Brexit komen. De kans daarop is op dit moment echter klein.

Het onnavolgbare politieke proces van de afgelopen jaren ten spijt, is de huidige situatie redelijk overzichtelijk. Dat maakt het mogelijk om voorzichtig iets zinnigs te zeggen over de gevolgen van de Brexit voor Nederlandse IT-professionals.

Onzekerheid blijft de constante factor

Vanaf het Brexit-referendum in 2016 is er één constante in het spel die veel invloed heeft op de markt: onzekerheid. En die valt op 31 januari niet weg. Volgens Gartner zal de onzekerheid over de Brexit en de onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de EU nog zeker 6 tot 24 maanden het sentiment in de IT-markt bepalen. In de mist van die onzekerheid, zijn er echter heldere plekken te zien.

Toestroom van Europees IT-talent

Een direct effect van de Brexit is dat er straks geen vrij verkeer van personen tussen Groot-Brittannië en de EU meer mogelijk is. Onzekerheid over hun toekomst beweegt veel Europese technologie-professionals die nu in Groot-Brittannië werken – en dat zijn er veel – ertoe terug te keren naar het vasteland. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse technologiesector, die schreeuwt om gekwalificeerde, ervaren mensen. Over het algemeen zijn technologieprofessionals internationaal georiënteerd en mobiel, dus de potentiële talent pool die deze kant op komt beperkt zich niet tot IT-professionals met een Nederlands paspoort.

Tech-bedrijven vestigen zich in Nederland

Een ander gevolg van de Brexit, is dat bedrijven kiezen voor een vestiging op het vasteland. De toonaangevende positie van Londen, van oudsher de technologie-hub van Europa en de thuisbasis van talloze fintech-bedrijven, is niet meer vanzelfsprekend. Alhoewel van een exodus uit Londen geen sprake is, worden er wel degelijk kantoren en bedrijfsactiviteiten overgeheveld van Groot-Brittannië naar het vasteland en Ierland. Nederlandse steden zoals Amsterdam en Eindhoven zijn goed gepositioneerd om een deel van die business – en de bijbehorende banen – te verwelkomen. Immers, het Nederlandse vestigings- en investeringsklimaat is goed, de beroepsbevolking is hoogopgeleid en ook Nederland heeft een aanzienlijke financiële sector. Het Netherlands Foreign Investment Agency meldde in de zomer van 2019 dat er sinds het referendum al meer dan honderd bedrijven voor een vestiging in Nederland hadden gekozen. Britse bedrijven, maar ook Amerikaanse en Aziatische. Daar zitten pure IT-bedrijven bij, maar ook bedrijven in sectoren die zwaar leunen op technologie, zoals financiële dienstverlening, media en life sciences. Dat biedt mooie kansen voor Nederlandse IT-professionals.

Investeringen in Europese datacenters

Tot slot wil ik graag wijzen op de verplaatsing van investeringen in IT – en die in datacenters in het bijzonder. Ik denk dat de honderden datacenters die nu in Groot-Brittannië staan na 31 januari en na 31 december gewoon zullen blijven draaien. Maar nieuwe datacenters zijn een ander verhaal. De Brexit roept tal van vragen op over dataprivacywetgeving en de uitwisseling van persoonlijke gegevens tussen EU-landen en Groot-Brittannië. Vooral bedrijven die grote hoeveelheden klantgegevens uit de EU opslaan op hun servers zullen overwegen om, in navolging van Google, hun datacenters in Nederland of andere EU-landen te bouwen.