Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op de website van New Technology Search gevestigd te Amersfoort aan de Maanlander 47 (hierna: New Technology Search),

Eigenaar

De website van New Technology Search is eigendom van New Technology Search, KvK nummer 73255424.

Gebruik

Uw toegang tot en gebruik van deze website vindt plaats onder de voorwaarden en bepalingen zoals hieronder aangegeven. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de website geeft u aan, akkoord te gaan met bedoelde voorwaarden en bepalingen. New Technology Search besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van New Technology Search als eventueel aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. New Technology Search accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enigerlei verlies of schade die voortvloeit uit eventuele fouten of onjuistheden op deze site. Iedere bezoeker die gebruik maakt van de informatie op deze website doet dit volledig voor eigen risico.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

In geen enkel geval is New Technology Search aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten en orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  • De informatie die op of via deze website wordt aangeboden
  • Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die door New Technology Search aan u wordt gezonden;
  • De werking of het niet beschikbaar zijn van deze website;
  • Misbruik van deze website;
  • Verlies van gegevens.

De uitsluiting van informatie geldt ook indien New Technology Search op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

New Technology Search, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van New Technology Search of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van New Technology Search. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door New Technology Search worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. New Technology Search aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Voor een verdere toelichting verwijzen we u ook naar het ‘Privacy Statement’.