Nieuwe IT vraagt om nieuwe vaardigheden.

Informatietechnologie is de afgelopen vijf jaar radicaal veranderd. Denk aan alles wat mainstream werd sinds 2014: cloud, mobile, data analytics, blockchain, machine learning, alles ‘as a service’, agile. Al deze nieuwe technologieën en ontwikkelingen creëren een grote behoefte aan nieuwe vaardigheden op de arbeidsmarkt. Niet alleen harde, technologische vaardigheden, maar ook soft skills. Juist die zachte (lees: cognitieve, emotionele en sociale) vaardigheden worden door werkgevers steeds belangijker gevonden.

De toenemende vraag naar soft skills is het directe resultaat van grote veranderingen in de IT. Niet alleen de technologie zelf verandert. Ook de omgeving waarin technologie wordt ontwikkeld, geïmplementeerd en gebruikt verandert.

Zes belangrijke ontwikkelingen in nieuwe IT – en wat ze betekenen voor executives en professionals – op een rij:

  1. IT verandert steeds sneller. Dat betekent dat mensen die in de IT werken continu mee moeten ontwikkelen met nieuwe technologieën en platformen. Dat wringt met de traditionele praktijk, waarbij IT’ers juist specialisten zijn, die hun status en beloning ontlenen aan hun expertise. De nieuwe wereld vraagt om mensen die in hun carrière regelmatig om kunnen schakelen en hun leven lang willen leren.
  2. IT-projecten zelf gaan ook veel sneller. Lineaire, langdurige projecten hebben plaatsgemaakt voor agile, scrum en extreme programming. Dat is een ingrijpende verandering in het proces. Deze nieuwe manier van werken vraagt van projectleiders en software engineers dat ze flexibel en adaptief zijn. Dat ze zich makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden en doelen. Voor de meer ervaren programmeurs druist dat soms in tegen de gestructureerde benadering die ze geleerd hebben en gewend zijn.
  3. Technische teams hebben steeds vaker contact met managers, marketeers en andere non-techneuten in de business. Daarnaast werken engineers vaker dan voorheen op afstand, of ze zijn meer verspreid over een organisatie. Succesvolle samenwerking met mensen buiten de eigen bloedgroep vraagt om een combinatie van vaardigheden. Communicatieve vaardigheden, empathie, collaborative skills. Maar ook het vermogen om een technologisch verhaal om te zetten naar een verhaal dat mensen in de business begrijpen. En vice versa.
  4. IT is niet enkel een cost-center meer, dat er voor zorgt dat de systemen blijven draaien. In een economie waarin de klant centraal staat, is IT een integraal onderdeel van de business. Dat betekent dat IT’ers de business waarin ze werken moeten begrijpen. En dat ze een wens vanuit de business moeten kunnen vertalen naar technologie. Dat vergt niet alleen technologische skills, maar ook bedrijfseconomische inzichten en communicatieve vaardigheden. De vertaling van businessvragen naar IT-oplossingen is niet meer het exclusieve domein van specialisten. Bijna iedereen die in de IT werkt moet dat tot op zekere hoogte kunnen, inclusief software engineers.
  5. Nieuwe IT draait om strategische impact en de vraag of een project toegevoegde waarde heeft voor een organisatie – meer dan om technologie. Het verkopen en positioneren van IT-oplossingen en -platformen is daardoor wezenlijk veranderd. De tijd dat je als salesprofessional in de IT simpelweg bits en bytes aan de man kon brengen of met dozen hardware kon schuiven is voorbij. De toekomst is aan salesprofessionals die het bredere, strategische plaatje begrijpen.
  6. De focus op strategische impact betekent ook dat executives en managers hun status niet langer kunnen ontlenen aan het managen van miljoenenprojecten of het aansturen van honderden mensen. In de nieuwe IT onderscheiden leiders zich door disruptieve businessmodellen te introduceren, concurrentievoordeel te creëren of grote kostenbesparingen te realiseren. Er is een nieuw type leider in opkomst in nieuwe IT. Leiders die innovatie boven FTE’s stellen. Die voorop lopen zonder dat hun ego ze in de weg loopt.